EZ Mix 325 4 Auger Horizontal Mixer feeder

Pull type, PTO Serial #: M18124250694 2000